تنها ۷ میلیون نفر مشمول مصوبه دولت برای برق رایگان می‌شوند

به گزارش رشت۲۰، اندیشکده اقتصاد مقاومتی با ارسال نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نسبت به مصوبه برق رایگان دولت واکنش نشان داد و اعلام کرد: بر اساس این نامه که محاسبات کارشناسی آن در ۳ پیوست ارائه شده، تنها ۷ میلیون نفر مشمول برق رایگان می شوند که با ۳۰ میلیون نفر اعلامی رئیس جمهور تفاوت قابل توجهی دارد.

در این نامه بیان شده است که یک خانوار عادی با یک یخچال