تهدید به شکایت از رسانه‌ها آخرین تیر در کمان مدیران؟!

تهدید به شکایت از رسانه‌ها آخرین تیر در کمان مدیران؟!

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از سپیدخبر، طی روزهای گذشته به‌طور مداوم یکی از مدیران در محافل مختلف حرف از طرح شکایت از رسانه‌های منتقد را مطرح کرده است.

خانم - تهدید به شکایت از رسانه‌ها آخرین تیر در کمان مدیران؟!

این مدیر که البته جایی نیز در چارت سازمانی نداشته و احتمالاً به فلسفه انشائیسم مربوط می‌شود، در شرایطی که نتوانسته با انواع روش‌ها رسانه‌های منتقد خود را ساکت کند اینبار دست به دامان تهدید به شکایت شده است!

اگرچه اصحاب رسانه در مقابل قانون گردنشان از مو باریک‌تر است و می‌دانند دادگاه صالحه بهترین قاضی در این بین است، اما قطعاً این مدیر می‌بایست به‌خوبی متوجه باشد که انتقاد از عملکرد وی و همچنین نداشتن تخصص مکفی در کار مدیریتی تنها و تنها یک دلسوزی برای سیستم مدیریتی است که هیچ رسانه دلسوزی هرگز از آن دست بر نخواهد کشید.