توئیت تند زیباکلام علیه ممنوعیت سگ‌گردانی صادق زیباکلام درباره موضوع حمله سگ ها به دختر بچه ای در لواسان و ممنوعیت سگ گردانی در تهران اظهارنظر کرد.

توئیت تند زیباکلام علیه ممنوعیت سگ‌گردانی

به گزارش رشت۲۰- زیباکلام نوشت: «حمله دوسگ به دختر بچه ای و جراحات عمیق دختر معصوم در پارکی در لواسان بهانه ایی بدست مخالفین نگه داشتن سگ داد تا تصمیمات تندی علیه آوردن سگ در معابر عمومی اتخاذ نمایند. رئیس پلیس حتی حضور سگ در اتومبیل شخصی را هم جرم اعلام کرد. در حالی که داشتن و بیرون آوردن سگ خلاف هیچ قانونی نمی باشد.»

توئیت تند زیباکلام علیه ممنوعیت سگ‌گردانی