توافق نامه مطالعات فرهنگ خوراک راه ابریشم به امضا رسید دستاوردی دیگر در نشست شهرهای خلاق خوراک در لهستان؛

توافق نامه مطالعات فرهنگ خوراک راه ابریشم به امضا رسید

در حاشیه برگزاری نشست سالانه شهرهای خلاق خوراک شناسی در سال ۲۰۱۸ که در کراکوف لهستان در حال برگزاری است توافق نامه مطالعات فرهنگ خوراک راه ابریشم به امضا رسید.

IMG 20180615 141415 991 300x298 - توافق نامه مطالعات فرهنگ خوراک راه ابریشم به امضا رسید

به گزارش رشت۲۰، فاطمه قدیمی حرفه مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت و مدیر برنامه های یونسکو در شهرخلاق رشت، به نمایندگی از تنها شهر خلاق خوراک شناسی ایران در این نشست حضور داشت.

در این نشست که دستاوردهای خوبی برای شهر رشت در جهت حفظ برند ارزشمند شهر خلاق خوراک شناسی به همراه داشت پروژه گیل بانو نیز به عنوان یکی از دو پروژه برگزیده شهری با نگاه خلاقانه از سوی شبکه شهرهای خلاق خوراک شناسی یونسکو معرفی شد.

بدین ترتیب امضای توافق نامه مطالعات فرهنگ خوراک راه ابریشم، دومین دستاورد نشست شهرهای خلاق خوراک شناسی در لهستان برای رشت بوده است.

لازم به یادآوری است شهرهای عضو این شبکه برای استمرار حضور در این شبکه و حفظ این برند ارزشمند به صورت دوره ای مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و دستاوردهای حضور در این نشست می تواند موجب موفقیت رشت در حفظ این برند شود.

photo 2018 06 15 13 44 08 - توافق نامه مطالعات فرهنگ خوراک راه ابریشم به امضا رسید