توهین روابط عمومی برق منطقه ای گیلان به خبرنگاران در آستانه روز خبرنگار روز یکشنبه در حالی که به 17 مرداد روز خبرنگار نزدیک می شویم به دعوت روابط عمومی برق منطقه ای  گیلان  خبرنگاران با حضور در جلسه با برخورد سلیقه ای و ادبیات نامناسب روابط عمومی سازمان مربوطه روبرو شدند.

توهین روابط عمومی برق منطقه ای گیلان به خبرنگاران در آستانه روز خبرنگار

به گزارش رشت۲۰: در اول هفته جاری بنا به اعلام روابط عمومی برق منطقه ای گیلان خبرنگاران برای پوشش خبری در مکان برگزاری جلسه حضور پیدا کردند و در کمال تعجب و حیرت پس از اتمام جلسه به هنگام توزیع هدیه خبرنگاری ناچیز آن هم به واسطه زحمات یکساله خبرنگاران با لحن مغرضانه روابط عمومی برق منطقه ای گیلان روبرو شدند.

هر چند اصحاب رسانه مدتهاست که به این رفتار مغرضانه، سلیقه ای و به دور ازاخلاق حرفه ای برخی ازمدیران روابط عمومی سازمانها و ادارت عادت کرده اند اما ای کاش روزی به نام روز خبرنگارنیز وجود نداشت تا ما شاهد چنین مراسم های بی سرو ته و از هم گسیخته ای که منشاء توهین به خبرنگاران است نباشیم.

 

اگرچه اقداماتی اینگونه نمی تواند تاثیری بر روحیه آزاد اندیشی و رسالت اطلاع رسانی خبرنگاران داشته باشد اما در خصوص حرکت روابط عمومی سازمان مذکور تنها میتوان به این نتیجه رسید که برق منطقه ای گیلان با توجه به انتقادات اخیربرخی از رسانه ها در خصوص قطعی مکرر برق و عدم پاسخگویی مدیران مربوطه به جای رفع ایرادات و انتقادات با توسل به چنین رفتارهایی در مقام پاسخگویی به رسانه های منتقد برآمد.