تکذیب انتصاب برخی استانداران به سمت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاعیه داد:

تکذیب انتصاب برخی استانداران به سمت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی

به گزارش رشت۲۰- مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعى ضمن تکذیب اخبار منتشر شده مبنی بر انتصاب برخی استانداران محترم به سمت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: طبق اختیارات قانونی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در شرایط فعلی سرپرست سازمان منصوب شده وسازمان با سرپرست حاذق حاضر به کفایت اداره می شود.