تکذیب مخالفت دلخوش با طرح شفافیت آرا ❖ نماینده صومعه سرا از طراحان این طرح است

تکذیب مخالفت دلخوش با طرح شفافیت آرا

به گزارش رشت۲۰، سیدکاظم دلخوش نماینده صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی مخالفت خود را با طرح شفافیت آرا تکذیب کرد.

 

دلخوش در توئیتی نوشت:

طرح شفافیت آرای نمایندگان در جلسه امروز کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس به بحث گذاشته شد و هر یک از اعضا پیشنهادات خود را برای کامل تر شدن طرح ارائه کردند. پیشنهادات اینجانب نیز در راستای تکمیل طرح شفافیت مطرح گردید و در نهایت طرح برای بررسی بیشتر به مرکز پژوهش های مجلس ارجاع شد.

‏با وجود اینکه بنده از طراحان طرح شفافیت هستم متاسفانه برخی از همکاران شهرت طلب که سواد قانونی هم ندارند اتهام کذبی مبنی بر مخالفت بنده با کلیات طرح مطرح کردند که باید به حال ایشان تاسف خورد چرا که فکر می کنند با بستن اتهام دروغین به دیگران در چشم مردم عزیز می شوند!