تیم کیک بوکسینگ واکو گیلان قهرمان ایران شد

به گزارش رشت۲۰-تیم منتخب کیک بوکس (WAKO) گیلان قهرمان ایران”
تیم منتخب کمیته کیک بوکسینگ واکو (متولی ورزش کیک بوکسینگ از نظر کمیته بین المللی المپیک و تنها کیک بوکسینگ مورد تایید شورای المپیک آسیا و کمیته ملی المپیک ایران )هیئت انجمن های ورزشی استان گیلان به سرپرستی آقای آرمین یگانه و سرمربیگری آقای فرشید مصری و با کسب ۶ مقام اولی ۶مقام دومی و ٩ مقام سومی از میان ٣۵٠ ورزشکار در قالب ٢١ تیم از سراسر کشور در مسابقات کشوری و انتخابی تیم ملی کیک بوکسینگ واکو در کرمان با اقتدار قهرمان ایران شد
اسامی مدال آوران گیلانی
١-اسماعیل مشتاق طلب مقام اول وزن ٧١- لوکیک
٢-پوریا نجفی مقام اول وزن ٧۴-لایت کنتاکت
٣-میلاد پورکاظمی مقام اول وزن ٧٩- کیک لاییت
۴-سبحان مساح مقام اول وزن ٩۴+ لایت کنتاکت
۵-سبحان مساح مقام اول وزن ٩۴+ پوینت فایتینگ
۶-میلاد نجف پور مقام اول وزن ٨٩- پوینت فایتینگ
——————-
١-ابراهیم یزدانی مقام دوم وزن ٩۴-لایت کنتاکت
٢-مجتبی بهبودی مقام دوم وزن ۵١- لوکیک
٣-حسین پیری مقام دوم وزن ٨۶- فول کنتاکت
۴-احمد نژادعباسی مقام دوم وزن ٩١- فول کنتاکت
۵-احمد نژاد عباسی مقام دوم وزن ٩١- کی وان رولز
۶-میلاد نجف پور مقام دوم وزن ٨٩- کیک لایت
———————-
١-فرزام کاوه گر مقام سوم وزن ۶۹-کیک لایت
٢-ابراهیم یزدانی مقام سوم وزن ٩۴-لایت کنتاکت
٣-الیاس غلامزاده مقام سوم وزن ٧۴-لایت کنتاکت
۴-معین حیدر پور مقام سوم وزن ٨۴-لایت کنتاکت
۵-مهدی طالبی مقام سوم وزن ٩۴-لایت کنتاکت
۶-رامین حاجتی مقام سوم وزن ٧١- لوکیک
٧-سهیل خلعتبری مقام سوم وزن ۶٧-کیوان رولز
٨-هادی صفری مقام سوم وزن ٧۵-فول کنتاکت
٩-مهدی حاجی پور مقام سوم وزن ٨١-لوکیک
ضمنأ آقای عباس گیاهی مسئول کمیته کیک بوکسینگ واکو گیلان بعنوان مسئول کمیته داوران و سرداور در این دوره از مسابقات به همراه سه داور گیلانی آقایان آرمین یگانه ،کامبیز حسن زاده و عرفان رضائیان حضور داشتند