تیپ بهاره افشاری در بازی سردار آزمون

بهاره افشاری برای دیدن بازی سردار آزمون به سن پترزبورگ رفته بود

بهاره افشاری در ورزشگاه آرنیا سن پترزبورگ

بهاره افشاری قبل از دیدار زنیت و زسکا در ورزشگاه آرنیا سن پترزبورگ، منتظر شروع بازی ای که سردار آزمون هم در آن حضور دارد.

bahare-adshari.jpg