ثابت‌قدم – بهارستان، ثابت‌قدم – سپیدرود، ثابت‌قدم – شهرداری! او هتریک خواهد کرد؟!

ثابت‌قدم – بهارستان، ثابت‌قدم – سپیدرود، ثابت‌قدم – شهرداری! او هتریک خواهد کرد؟!

به گزارش رشت۲۰؛ طی ماه‌های گذشته همواره نام محمدعلی ثابت‌قدم برای موارد مختلفی همچون کاندیداتوری انتخابات مجلس سودای صندلی سبز بهارستان، مالکیت سپیدرود و تصدی مجدد شهرداری رشت برای بار سوم به گوش می‌رسد.

در این بین شنیده شده طی چند شب گذشته برخی از شورانشینان دیدارهایی را با شهردار پیشین رشت داشته‌اند تا برنامه‌های وی را برای تصدی بر شهرداری رشت بررسی کنند.

 

این در حالی است که پس از انتخاب محمدعلی ثابت‌قدم به‌عنوان شهردار گرگان، وزارت کشور با حضور وی در رأس شهرداری گرگان مخالفت کرد و اعضای شورای این شهر فرد دیگری را به‌عنوان شهردار انتخاب کردند.

 

حال باید منتظر ماند و دید که آیا ثابت‌قدم برای هتریک در شهردار شدن توانایی آن را دارد تا از هفت‌خوان اعضای شورا و وزارت کشور به‌سلامت عبور کند؟!