ثبات و آرامش شهرداری رشت در دوران سرپرستی بهارمست/ نه خبری از نامه خودم به خودم بود و نه ابلاغ های فلّه ای

ثبات و آرامش شهرداری رشت در دوران سرپرستی بهارمست/ نه خبری از نامه خودم به خودم بود و نه ابلاغ های فلّه ای

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، روزها در حال گذر است و رشت ۹ ماه و ۷ روز بدون شهردار بودن را پشت سر می گذارد. از روی که مسعود نصرتی قزوینی نژاد راه خود را از شهرداری رشت جدا کرد تا به عنوان قائم مقام سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به فعالیت بپردازد، تا به امروز صندلی شهردار رشت خالی مانده و دوران سرپرستی توسط علی بهارمست اداره می شود.

در این میان می بایست اعتراف کرد که ثبات و آرامش حرف اول را در دوران مدیریت علی بهارمست به عنوان سرپرست شهرداری رشت میزد. او یک ماه بیشتر از ابراهیم خلیلی و یک ماه کمتر از نصرتی سرپرستی شهرداری را بر عهده داشت، اما در این ایام با ایجاد ثبات مدیریتی و آرامش در فضای شهرداری رشت مانع از ابلاغ های فلّه ای و به کرسی نشستن خواسته های غیرمعقول برخی از منفعت طلبان شد.

طی ۹ ماه اخیر، شهرداری رشت با حواشی بسیاری همراه بود اما در طول این مدت علی بهارمست توانست با همان آرامش ذاتی خود که البته برخی آن را با الفاظی چون “اغماض مقابل مدیران” و… نکوهش می کردند، آرامش را در مجموعه شهرداری رشت ایجاد کرد. در دوران سرپرستی بهارمست نه خبری از نامه های خودم به خودم بود و نه خبری از ابلاغ های ساعتی. او اگرچه از ۱۰ دقیقه بعد خود در شهرداری رشت هم خبر نداشت، اما همواره سعی کرد با تمام توان خود سکان شهرداری را هدایت کند.