جامعه بدون شعر تهی است/ ماندگاری آرمان ها به واسطه شعر

جامعه بدون شعر تهی است/ ماندگاری آرمان ها به واسطه شعر

به گزارش  رشت۲۰و به نقل از مهر، فیروز فاضلی غروب سه شنبه در مراسم رونمایی از کتاب «لطفا مرا ببخش که دیوانه‌ات شدم» در مجتمع فرهنگی و هنری فارابی اداره ارشاد صومعه سرا، اظهار کرد: شاعران باید در پنج زمینه بیدار باشند.

%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%DB%8C - جامعه بدون شعر تهی است/ ماندگاری آرمان ها به واسطه شعر

وی با بیان اینکه بیداری احساسی و عاطفی، منطقی و عقلانی، زیباشناختی، اخلاقی و معنوی پنج زمینه بیداری است که شاعر باید آن را داشته و به آن توجه کند، افزود: سروده شاعر بیانگر جنیست، تفکر و نوع و قالب شعری او است.

مدیرکل ارشاد گیلان در ادامه با اشاره به اینکه در برخی اوقات شعر دادن اطلاعات نیست، گفت: دادن اطلاعات به واسطه شعر خطری است که برخی از شاعران تحصیل کرده را تهدید می‌کند.

وی اضافه کرد: اگر شاعر بخواهد اطلاعات خود را در قالب شعر بیان کند از ارزش و اعتبار شعر کاسته می‌شود.

فاضلی با تأکید بر اینکه استفاده از تلمیح در شعر برای همه قابل درک و فهم نخواهد بود، ادامه داد: شعر باید با بیان ساده و قابل فهم برای همگان باشد.

مدیرکل ارشاد گیلان با بیان اینکه انسان به انتخاب‌ها نمره می‌گیردنه به اجبارها، افزود: در سرودن شعر روایت باید آنقدر قوی بوده و کشش ایجاد کند که مخاطب و خواننده را با خود همراه کند.

وی با اشاره به اینکه افرادی که دارای دو خود فریبی هستند از بیداری معنوی بی بهره می‌باشند، گفت: نپرداختن به کلیت یک موضوع و از سوی دیگر پرداختن به ریزترین جزئیات از جمله این دو مورد هستند که افراد را از بیداری معنوی بی بهره می‌کنند.

فاضلی با بیان اینکه شاعران باید از این دو خودفریبی به دور باشند، ادامه داد: شاعر باید در اشعار خود به مفاهیمی مثل مرگ، جنگ و عشق و سایر موضوعات توجه کند.

وی با اشاره به جایگاه و نقش شعر در فرهنگ یک جامعه، تأکید کرد: جامعه‌ای که در آن شاعر، شعر و نویسنده نباشد آن جامعه تهی است به همین دلیل بسیاری از جوامع به اهمیت این موضوع پی برده که شاعر و نویسنده اگر در جامعه نباشد جامعه‌ای بدون روح است.

مدیر کل ارشاد گیلان ادامه داد: زمانی که آرمان‌های یک جامعه به وسیله شاعران و نویسندگان مطرح می‌شود زمینه ماندگاری آن جامعه فراهم خواهد بود.