جانشین سپاه ناحیه مرکزی رشت منصوب شد با حکم فرمانده سپاه قدس گیلان:

جانشین سپاه ناحیه مرکزی رشت منصوب شد

به گزارش رشت۲۰ ;سرهنگ پاسدار “محسن جعفری” به عنوان جانشین سپاه ناحیه مرکزی رشت منصوب شد.

با حکم فرمانده سپاه قدس گیلان، سرهنگ پاسدار “محسن جعفری” به عنوان جانشین سپاه ناحیه مرکزی رشت منصوب شد.

 

معاون اجتماعی سپاه قدس گیلان، رئیس سازمان بسیج رسانه گیلان، جانشین معاونت فرهنگی سپاه قدس گیلان و مسئولیت قرارگاه فضای مجازی و کانون‌های بسیج مساجد از جمله “جعفری” به شمار می‌آید.