جدال شهرداری، استانداری و میراث بر سر طرح شبهای روشن!

جدال شهرداری، استانداری و میراث بر سر طرح شبهای روشن!

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، رشت شهر شب‌های روشن، این موضوع اولین بار در کارگروه برند سازی شهر رشت مطرح شد. موضوعی که درنهایت مغفول ماند و شهردار وقت رشت موضوع رشت، شهر جشنواره‌ها را برای برند سازی انتخاب کرد.

بااین‌حال طی هفته‌های اخیر موضوع انتخاب شهر رشت به‌عنوان شهر شب‌های روشن بار دیگر مطرح شد و با تمام کش‌وقوس‌های رخ‌داده، مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور در رشت حاضر شد و طرح رشت، شهر شب‌های روشن را افتتاح کرد! موضوعی که هیچگاه روشن نشد دقیقاً افتتاح آن به چه معنی است.

پس‌ازاین موضوع استانداری گیلان و شهرداری رشت وارد یک مرحله جدید در مرتبط دانستن این طرح به خود شدند. استانداری گیلان معتقد بود که این طرح توسط این مجموعه افتتاح‌شده است و شهرداری رشت مدعی آن شد که این طرح توسط شهرداری ارائه‌شده است.

جالب آنکه پس‌ازاین موضوع حال میراث فرهنگی و گردشگری گیلان نیز وارد ماجرا شده و حسین میرزایی ولدی در گفتگویی خبر از برگزاری نمایشگاه در بافت تاریخی میدان شهرداری رشت با برنامه شب‌های روشن داده است! موضوعی که در نوع خود بسیار جالب شده است. به‌گونه‌ای که سه نهاد استانداری گیلان، شهردار رشت و میراث فرهنگی و گردشگری گیلان وارد آن شده‌اند.

اگرچه مشخص نیست هدف از راه‌اندازی چنین برنامه‌هایی دقیقاً چیست و آیا شهر شب‌های روشن همانند شهر جشنواره‌ها به‌زودی فراموش خواهد شد، اما قطعاً داشتن یک متولی واحد برای به سرانجام رساندن طرح‌های این‌چنینی بهتر از آن است که سه آشپز بالای سر یک دیگ نمک به دست بایستند.