جذب، رمضانپور، حاجی پور؛ ائتلاف شش نفره، یکی برای همه، همه برای یکی

جذب، رمضانپور، حاجی پور؛ ائتلاف شش نفره، یکی برای همه، همه برای یکی

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از غیرمنتظره، در شرایطی که ساعاتی به آغاز جلسه انتخابات هیئت رئیسه و ریاست شورا در سال سوم شورای پنجم باقی مانده بود گمانه زنی های بسیاری در خصوص احتمال کاندیداتوری و ریاست حجت جذب و احمد رمضانپور به گوش می رسید.

از سوی دیگر موضوعاتی عجیب در خصوص انشقاق میان این طیف دهان به دهان می چرخید و برخی مدعی بودند که میان حجت جذب و احمد رمضانپور اختلافی شدید ایجاد شده است! ادعایی که البته با حضور هر دو نفر در صحن علنی شورا کمرنگ شد و پس از درخوسات اعلام کاندیداتوری اعضای شورا برای ریاست توسط سید امیرحسین علوی، هیچ یک از این دو عضو ائتلاف شش نفره اعلام کاندیداتوری نکردند.

پس از این اما در یک تعارف جدی میان اسماعیل حاجی پور و احمد رمضانپور این اسماعیل حاجی پور بود که درخواست یار همیشگی خود در شورا را قبول کرد و به عنوان تنها کاندیدای تصدی بر ریاست شورای شهر رشت شد که البته با رای هر یازده عضو شورا، این اتفاق رقم خورد.

از آخرین باری که هر یازده عضو شورا به یکی از همکاران خود رای داده بودند، دو سال میگذرد و انتخاب اسماعیل حاجی پور با سابقه اتفاقات هیئت رئیسه شورا در سال گذشته نشان از ایجاد فضای تعامل در شورای شهر رشت می دهد. اما این نکته نیز که وحدت و همدلی در میان هر ۶ عضو فراکسیون اکثریت شورا سبب بروز این اتفاق شده نیز نباید گذشت.