جذب مشاوران سفارشی در شهرداری رشت تمامی ندارد! با وجود بدهی میلیاردی و تورم نیروی انسانی در شهرداری رشت،نصرتی،شهردار رشت ۴۴ مشاور در مجموعه شهرداری جذب کرده که هر مشاور ماهیانه به طور متوسط ۴ میلیون تومان دریافتی دارد.

جذب مشاوران سفارشی در شهرداری رشت تمامی ندارد!

به گزارش رشت۲۰ ؛ باید پرسید این مشاوران چه ایده ها و طرح های خلاقانه ای می توانند ارائه دهند که ۴ هزار پرسنل شهرداری از ارائه آن ناچیز هستند و چرا باید شهرداری رشت برای حداقل کار ناچیز از بخش بیرونی،مشاوران و پیمانکاران استفاده کند.

1 300x225 300x225 - جذب مشاوران سفارشی در شهرداری رشت تمامی ندارد!

بی تردید تورم نیروی انسانی فعلی شهرداری محصول مهره چینی اعضای ادوار شورای شهر رشت است و در این شرایط که پرسنل شهرداری و کارگران حقوق خود را با سختی فراوان دریافت می کنند جذب مشاوران سفارشی خیانت در حق این پرسنل و بیت المالی است که از جیب مردم هزینه می شود.

 

شنیده های رشت۲۰ حاکی از آن است که در آینده نزدیک تعدادی مشاور با تعرفه اعضای شورا در مجموعه شهرداری مشغول به کار خواهند شد و گویا این مشاوران سهمیه اعضای شورا بوده تا نصرتی در صندلی خود باقی بماند.

 

بی شک نصرتی،شهردار رشت با تجربه ای که بیش از دو دهه در عرصه مدیریت شهری دارا است می داند جذب این مشاوران بار مالی فراوانی بر دوش شهرداری رشت خواهد گذاشت ولی نصرتی باید برای بقا به ساز اعضای شورا برقصد.

 

در نهایت این سوال مطرح می شود که کوک نصرتی بیشتر دست کدام عضو شورا است؟