جراحی زیبایی همسر مسن رئیس جمهور برای جوان شدن! عکس

همسر ۶۶ ساله رئیس جمهور فرانسه جراحی زیبایی انجام داده است

رونمایی از چهره جدید همسر مکرون

بریجیت، همسر ۶۶ ساله رئیس جمهور فرانسه پس از انجام عمل زیبایی ۳ ساعته در بیمارستان آمریکایی در پاریس برای اولین بار در انظار عمومی ظاهر شد.

چهره بریجیت مکرون پس از جراحی زیبایی

چهره بریجیت مکرون پس از جراحی زیبایی