جزئیات اولین جلسه جبهه اصلاحات ایران/ ریاست بهزاد نبوی

جزئیات اولین جلسه جبهه اصلاحات ایران/ ریاست بهزاد نبوی

به گزارش رشت۲۰و به نقل از رویداد۲۴ ، آذر منصوری، در خصوص آخرین فعالیت‌های جبهه اصلاحات ایران، اظهار کرد: اولین جلسه جبهه اصلاحات ایران به ریاست بهزاد نبوی تشکیل شد و در این جلسه بعد از بحث و تبادل نظر پیرامون مهمترین موضوعات کشور آیین نامه کمیته استان‌ها در جهت تشکیل هر چه سریعتر جبهه اصلاحات ایران در سراسر کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA %D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 - جزئیات اولین جلسه جبهه اصلاحات ایران/ ریاست بهزاد نبوی

سخنگوی جبهه اصلاحات ایران افزود: این آیین نامه به تصویب مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران رسید و پس از آن آنچه که کمیته استان‌ها به مجمع عمومی پیشنهاد داد، مشخص شدند و با تصویب مجمع عمومی و پیگیری‌های کمیته استان‌ها قرار شد که کار خود را برای تشکیل جبهه اصلاحات استان‌ها آغاز کنند به محض اینکه این لیست تکمیل شود، اطلاع رسانی خواهد شد.

وی بیان کرد: علی القاعده جبهه اصلاحات استان‌ها بر اساس آیین‌نامه‌ای شکل خواهد گرفت که این آیین نامه مصوب جبهه اصلاحات ایران است در همین چارچوب احزاب اصلاح طلب هر استان باید نسبت به تشکیل جبهه اصلاحات ایران در استان خود مبادرت کنند.

منصوری گفت: مباحث دیگری نیز در جلسه در خصوص ساز و کار رسیدن به لیست واحد در انتخابات مطرح شد و افراد مورد حمایت جبهه اصلاحات در حال بررسی است و در زمان مناسب اطلاع رسانی شفاف خواهد شد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در خصوص وضعیت کمیته ها، اعضا و چگونگی کار کمیته‌ها نیز در ادامه اطلاع رسانی خواهد شد.