جزئیات بیشتر از حادثه آتش سوزی منجر به مرگ یک دختر در سلیمانداراب رشت

جزئیات بیشتر از حادثه آتش سوزی منجر به مرگ یک دختر در سلیمانداراب رشت

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، شنیده ها حکایت از آن دارد که اگرچه مقتول خواهر فرد بر پا کننده حریق بوده اما مسئله ناموسی نبوده و مربوط به درگیری پسر با پدرش است. (این موضوع قطعیتی از نظر قانونی ندارد و تنها نظر کارشناسان قضایی ملاک قرار خواهد گرفت و بحث مطرح شده تنها اظهار نظر رسانه ای می باشد و دخالت در امر قضا نخواهد بود.)

گفته می شود برپا کننده حریق پسری ۱۹ ساله و فوتبالیست است که با دستفروشی خرج زندگی خود و خانواده اش را تامین می کرده و پدرش معتاد به مواد مخدر بوده است. از همین رو درگیری پدر و پسر افزوده شده و سبب بروز این درگیری و در نهایت آتش سوزی تعمدی خانه می شود.

پسر خانواده که خود فوتبالیست آینده دار و موفقی بود، برای دستفروشی به شهرهای مجاور می رفت تا با فروش دستمال کاغذی پشت چراغ قرمزها خرج خانواده را بدهد. به گفته برخی افراد نزدیک به وی، او علاقه بسیار زیادی به خواهر خود داشته و چنین رفتاری از او بعید به نظر می رسید.