جزئیات رای نمایندگان به تفکیک وزارتخانه‌ها در جلسه غیرعلنی/آرا

جزئیات رای نمایندگان به تفکیک وزارتخانه‌ها در جلسه غیرعلنی/آرا

به گزارش رشت۲۰; ، نمایندگان در یک رأی‌گیری استمزاجی در نشست غیر علنی مجلس با تفکیک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی مخالفت کردند.

جزئیات این رأی‌گیری در نشست غیرعلنی مجلس به شرح ذیل است:

موضوع رأی‌گیری حاضرین موافق مخالف ممتنع
پیشنهاد در مورد تفکیک کار و امور اجتماعی و تعاون ۲۲۳ ۹۰ ۱۱۱ ۳
پیشنهاد در مورد تفکیک مسکن و شهرسازی ۲۲۳ ۱۰۱ ۹۹ ۳
پیشنهاد در مورد تفکیک صنعت و معدن و تجارت ۲۲۲ ۱۰۷ ۹۲ ۳