جشنواره گل داماشی ها در عضدی رشت وتساوی شهرداری فومن در تهران

جشنواره گل داماشی ها در عضدی رشت وتساوی شهرداری فومن در تهران

درهفته شانزدهم لیگ دسته دوم فوتبال کشور عصرامروز تیم داماش در ورزشگاه شهیدعضدی رشت ۵ بریک تیم آبی پوشاناردبیل را درهم کوبید.

به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از برنا برای تیم داماش گیلان حامداکبری پور ۲ بار ،علیرضا صبوری ،امین متوسل زاده و مجید هوتن از روی نقطه پنالتی هرکدام یک گل به ثمر رساندند.
تک گل آبی پوشان اردبیل را هم علی سلیمانی از روی نقطه پنالتی وارد دروازه میزبان کرد.
داماش با ۲۲ امتیاز در مکان هفتم جدول گروه دوم قرار گرفت.
تیم دوم جدولی شهرداری فومن هم در تهران مقابل بادران نوین این شهر به تساوی بدون گل مساوی رسید و با ۲۶ امتیاز در جایگاه دوم جدول باقی ماند.