جلسه استیضاح شهردار رشت به حدنصاب نرسید/ شاید وقتی دیگر

جلسه استیضاح شهردار رشت به حدنصاب نرسید/ شاید وقتی دیگر

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، در شرایطی که قرار بود یکصد و پنجاه و دومین جلسه فوق العاده شورای شهر رشت با موضوع بررسی استیضاح ناصر حاج محمدی شهردار رشت برگزار شود که این جلسه به حدنصاب نرسید.

در این جلسه اسماعیل حاجی پور ریاست شورا، فاطمه شیرزاد، محمدحسن علیپور، محمدحسن عاقل منش، رضا رسولی، حامد عبدالهی حضور داشتند.

بر همین اساس جلسه استیضاح شهردار رشت به اولین جلسه عادی در روز چهارشنبه یک مرداد ماه منتقل خواهد شد.