جلسه رفع مشکل تردد اهالی محله دخانیات رشت برگزار شد با حضور رئیس سازمان حمل و نقل و معتمدین خط مینی بوس؛

جلسه رفع مشکل تردد اهالی محله دخانیات رشت برگزار شد

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از حرف تازه، جلسه ای با محوریت رفع مشکل تردد اهالی محله دخانیات با حضور معتمدین خط مینی بوس دخانیات، اهالی محل به همراه مدیریت، معاون فنی و اجرایی و مسئول واحد نیروی انسانی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت در دفتر مهندس محمد نوری هریس ریاست سازمان برگزار شد.

در این جلسه رانندگان مینی بوس در خصوص تردد در خط مورد نظر مشکلات پیش رو را مطرح کردند و اهالی محل نیز مشکلات تردد خود را مطرح نمودند.
پس از پیگیری های صورت گرفته توسط معاونت فنی و اجرایی با تدابیر مدیریت محترم سازمان مقرر گردید با توجه به اینکه دلیل اصلی طی ننمودن مسیر تا انتها توسط رانندگان مینی بوس نداشتن زیرساخت های اولیه و مزاحمت مغازه داران کوچه مذکور بوده است اهالی محل طی صورتجلسه ای مشکلات خود را در خصوص مغازه داران و نامناسب بودن کوچه و مشکلات اینچنینی برای مدیریت سازمان ارسال نمایند. همچنین رانندگان مینی بوس دلیل اصلی خود برای طی ننمودن مسیر را طی نامه ای به سازمان ارسال نمایند.
سپس نامه های دریافتی توسط ریاست سازمان به معاونت فنی و اجرایی ارسال شده تا این معاونت مستندات و گزارش های موجود را به همراه نامه ها و صورتجلسه های ارسال شده به شهرداری منطقه ۲ به منظور رفع مشکلات زیرساختی و اقدامات عاجل ارسال نماید و رونوشت مکاتبات به معاونت خدمات شهری و شهردار رشت و دستگاه های نظارتی ارسال گردد.