جلسه شورای معاونین و مدیران شهرداری رشت برگزار شد

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، این جلسه به ریاست دکتر ناصر حاج محمدی و با حضور معاونین، مدیران مناطق و برخی مدیران ستادی شهرداری رشت برگزار شد.

در این جلسه حاضرین بر اساس بندهای صورتجلسه جلسه های پیشین، به ارائه گزارش در زمینه آخرین وضعیت پروژه ها، پیگیری ها و آخرین اقدامات صورت گرفته در خصوص برنامه های مربوط به حوزه خود پرداختند.

انجام برنامه ریزی ها، هماهنگی ها و پیگیری های لازم جهت اجرای پروژه های در دست اقدام شهرداری رشت نیز در این جلسه مطرح و مصوب شد.

شایان ذکر است جلسه شورای معاونین و مدیران شهرداری هر هفته به طور مستمر جهت پیگیری و بررسی روند اجرایی برنامه ها و پروژه ها و امور جاری شهرداری برگزار می شود.