جلسه هماهنگی آماده سازی ماشین آلات عمرانی شهرداری رشت برگزار شد

جلسه هماهنگی آماده سازی ماشین آلات عمرانی شهرداری رشت برگزار شد

به گزارش رشت۲۰ به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، جلسه هماهنگی آماده سازی ماشین آلات عمرانی شهرداری رشت برای مقابله با بارش های زمستانی به ریاست سرپرست شهرداری رشت با حضور جمعی از معاونین و مدیران شهرداری رشت برگزار گردید.

رشت 2 - جلسه هماهنگی آماده سازی ماشین آلات عمرانی شهرداری رشت برگزار شد

بازدید مدیران شهرداری از ماشین آلات شهرداری، تشکیل تیم فنی برای کنترل وضعیت ماشین آلات و تخصیص و تزریق اعتبارات مالی لازم برای تعمیر ماشین آلات از موارد مطرح شده در جلسه بود.

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - جلسه هماهنگی آماده سازی ماشین آلات عمرانی شهرداری رشت برگزار شد
gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - جلسه هماهنگی آماده سازی ماشین آلات عمرانی شهرداری رشت برگزار شد
gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - جلسه هماهنگی آماده سازی ماشین آلات عمرانی شهرداری رشت برگزار شد
gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - جلسه هماهنگی آماده سازی ماشین آلات عمرانی شهرداری رشت برگزار شد
gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - جلسه هماهنگی آماده سازی ماشین آلات عمرانی شهرداری رشت برگزار شد
gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - جلسه هماهنگی آماده سازی ماشین آلات عمرانی شهرداری رشت برگزار شد
gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - جلسه هماهنگی آماده سازی ماشین آلات عمرانی شهرداری رشت برگزار شد
gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - جلسه هماهنگی آماده سازی ماشین آلات عمرانی شهرداری رشت برگزار شد
gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - جلسه هماهنگی آماده سازی ماشین آلات عمرانی شهرداری رشت برگزار شد
 gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - جلسه هماهنگی آماده سازی ماشین آلات عمرانی شهرداری رشت برگزار شد
 gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - جلسه هماهنگی آماده سازی ماشین آلات عمرانی شهرداری رشت برگزار شد
gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - جلسه هماهنگی آماده سازی ماشین آلات عمرانی شهرداری رشت برگزار شد
gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - جلسه هماهنگی آماده سازی ماشین آلات عمرانی شهرداری رشت برگزار شد
gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - جلسه هماهنگی آماده سازی ماشین آلات عمرانی شهرداری رشت برگزار شد
gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - جلسه هماهنگی آماده سازی ماشین آلات عمرانی شهرداری رشت برگزار شد
gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - جلسه هماهنگی آماده سازی ماشین آلات عمرانی شهرداری رشت برگزار شد
gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - جلسه هماهنگی آماده سازی ماشین آلات عمرانی شهرداری رشت برگزار شد
img 1218 - جلسه هماهنگی آماده سازی ماشین آلات عمرانی شهرداری رشت برگزار شد