جمله بندی عجیب استاندار گیلان پای تخته!

جمله بندی عجیب استاندار گیلان پای تخته!

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، ارسلان زارع استاندار گیلان در مراسم افتتاح مدرسه خیرساز پای تخته رفته و جمله ای عجیب را نوشته است!

زارع با نوشتن جمله عجیب “آینده از شما دانش آموزان عزیز است” این سوال را به وجود آورد که چگونه استاندار گیلان حتی برای یک نمایش ساده نوشتن پای تخته وایتبرد و عکس یادگاری توانایی جمله بندی ساده را نداشته و حداقل کپی حرف های حسن روحانی رئیس جمهور را که در بازگشایی مدارس گفته بود “آینده کشور از آن دانش آموزان امروز است” را نتواند با ماژیک مشکی خود به یادگار بنویسد؟

امیدواریم الگو گرفتن استاندار جدید گیلان از اهداف و برنامه های ارائه شده توسط رئیس جمهور همانند کپی کردن این جمله نبوده و سایر الگوگیری های خود را کمی صحیح تر به مرحله عمل برساند.