جنبش جنگل تداوم راه مشروطه خواهان گیلانی است پژوهشگر تاریخ مشروطیت ایران:

جنبش جنگل تداوم راه مشروطه خواهان گیلانی است

به گزارش رشت۲۰ ؛فاروق خارابی، پژوهشگر تاریخ مشروطیت ایران در آیین گرامیداشت یکصدودوازدهمین سالگرد جنبش مشروطیت در ایران که با محوریت مجاهدین گیلان در سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی استان در رشت برگزار شد، با بیان اینکه در سال ۱۲۸۶ مردم یک سالگی انقلاب مشروطه را در خانه ها و محلات جشن گرفتند، اظهار کرد: انقلاب مشروطیت ایران یکی از رویدادهای بی نظیر تاریخ ما بوده که سابقه استبداد کهنسال را داشت.

وی پادشاهان را صاحب جان و مال و ناموس و آبروی رعایا دانست و افزود: در چشم پادشاهان مردم حق شهروندی نداشتند و رعیت محسوب می شدند، اما به دنبال جنبش مشروطه، مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را صادر کرد. بعد از فوت مظفرالدین شاه، محمدعلی میرزا، پسرش دشمن مشروطه شد.

 

خارابی، دو انقلاب بزرگ ایران در قرن بیستم را مایه حیرت جهانیان دانست و عنوان کرد: انقلاب اول انقلاب مشروطه بود که در پی آن مردم ایران صاحب قانون اساسی شدند و انقلاب دوم، انقلاب اسلامی بود. این دو رخداد بزرگ جهانیان را به تعجب واداشت.

 

پژوهشگر تاریخ مشروطیت ایران، با بیان اینکه جنبش ضد استبدادی موجب صدور فرمان مشروطیت شد، خاطرنشان کرد: انقلاب مشروطه بعد از صدور فرمان مشروطیت شکل گرفت و لذا اهالی تبریز و رشت نقش مهمی را در این انقلاب ایفا کردند.

 

وی استقلال و آزادی را آرمان جنبش مشروطه دانست و متذکر شد: مردم با این آرمان به میدان آمدند و خواهان نوعی دموکراسی شدند. البته جنبش در شهرهای بزرگ ایران از جمله تهران، تبریز و رشت شکل گرفت و نیرومند بود. البته صدای مشروطه خواهان گیلانی هرگز خاموش نشد و چند سال بعد در قالب جنبش جنگل ادامه پیدا کرد.

 

خارابی، عدم آمادگی اجتماعی برای پذیرش انقلاب مشروطه و تحقق آرمان آزادی خواهان را یکی از عوامل ناکامی آن دانست و تصریح کرد: انقلاب ها به اقشار و طبقات تکیه می کنند.

 

پژوهشگر تاریخ مشروطیت ایران ادامه داد: انقلاب مشروطه با کودتای محمدعلی شاه مواجه شد و جنگ داخلی شکل گرفت و جامعه ایران را در حالت ناامنی و اغتشاش قرار داد، اما مردم هرگز به عقب بازنگشتند و دستاورد اصلی مشروطه حفظ شد.