جهانبخش به رونالدو چه گفت که پنالتی اش گل نشد؟!

جهانبخش به رونالدو چه گفت که پنالتی اش گل نشد؟!

نکته مهمی که در زمان پنالتی رونالدو دیده شد و رسانه ها به آن توجهی نکردند حرکت علیرضا جهانبخش در هنگام زدن ضربه پنالتی توسط رونالدو بود.

 گزارش رشت۲۰، وقتی داور بازی با استمداد از ویدیو چک برای تیم پرتغال پنالتی گرفت رونالدو پشت توپ ایستاد در این هنگام علیرضا جهانبخش به او نزدیک شد، دستش را جلوی دهانش گرفت و حرف هایی به رونالدو زد، حرفف هایی که البته هنوز معلوم نیست چه بوده و جهانبخش درباره آن توضیحی نداده است.

W7cH9 300x258 - جهانبخش به رونالدو چه گفت که پنالتی اش گل نشد؟!

هرچند شواهد نشان می دهد که او به رونالدو گفته است که فقط می تواند از ضربه پنالتی به گل برسد چرا که او مهار شده است.

 

رونالدو پس از این حرکت جهانبخش پشت توپ ایستاد و ضربه اش را نواخت که در نهایت علیرضا بیرانوند موفق به مهار ضربه او شد.

 

 

S3gO3 300x114 - جهانبخش به رونالدو چه گفت که پنالتی اش گل نشد؟!