جوانمردی شهید املاکی سرلوحه تلاش و همت ما باشد مازیار خداجو بخشدار کومله

جوانمردی شهید املاکی سرلوحه تلاش و همت ما باشد

به گزارش رشت۲۰ ،مازیار خداجو بخشدار کومله به بهانه ۹ فروردین سالروز شهدات شهید املاکی نوشت:

درگیر و دار جوانی و هیاهوی شور و شعف این دوران بسیار جوانانی که ماهیت معنوی خود را فراموش کردند و مسیر زندگی خود را تا انتها روزمرگی دنیوی برگزیدند

اما چه سبک بالان جوانی که مردی و مردانگی را زود تجربه کردند و جوانمردی را درجوانی پیشه کردند.

شهید حسین املاکی از دیار پاک روستای کولاک محله کومله درقالب جوانمردی نمادی از دلاور قهرمان کشور قرار گرفت و رهبر انقلاب او را قهرمان نامید.

پوریای ولی و تختی و عبدالرزاق باشتینی فتوت مردان سرزمینم در مرام پهلوانی و جوانمردی نامی شدند و نام نیک برجای نهادند و اما به مانند املاکی قهرمان، افلاکی نشدند.

روح بلندجوانمردی در اهدای جان برای سربلندی سرزمین پاک ایران با حفظ مقام والای انسانیت خصلتی بود که سبب شد ۹ فروردین هرسال از تمام ایران سرافراز یاد و نام قهرمان نامی ایران زمین را گرامی بدارند.

ایکاش امسال که درگیر جنگ با ویروس منحوس هستیم، جوانمردی این رادمرد قهرمان در اهدای ماسک به هم وطن زیر دستش را سرلوحه تلاش و همت تان باشد.

یادش گرامی راهش پر رهرو