جوان ها پیشران حرکتی انقلابی برای ایران اسلامی

جوان ها پیشران حرکتی انقلابی برای ایران اسلامی

به گزارش رشت۲۰، با توجه و نگاه به سال های اخیر درخواهیم یافت که اولویت رهبر معظم انقلاب در این سالها توجه و اعتماد به جوانان بوده است و انتصابات ایشان در این سال ها به خوبی پیام لزوم استفاده از ظرفیت های جوانان را به همگان رسانده است.

اعتماد به جوانان و ایجاد فضای مناسب برای ورود جدی این قشر به مسائل مختلف کشور از نکات برجسته فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص منشور گام دوم انقلاب است.

حضور فردی جوان در سطح وزارت ارتباطات با وجود حضور افرادی که سالیان سال در این عرصه فعالیت نمودند در ابتدای راه برای برخی ناخوشاید بود. اما محمد جواد آذری جهرمی جوان پس از رای اعتماد هوشمندانه از مجلس شورای اسلامی، در دو سال گذشته با تلاش، شجاعت، به کارگیری علم روز و همچنین ابزارهای ارتباطی به روز توانست خود را همگام با آحاد مردم و جوانی موفق در جامعه معرفی کند.

شهر رشت نیز در این سالها به مانند تفکر قالبی که در کشور وجود داشت از این بی عدالتی مستثنی نبود. اما مردم به این باور رسیدند که راهکار رفع مشکلات کشور میدان دادن به جوانان است. تبلور این تفکر مردم، در انتخابات شورای شهر رشت، ورود جوانان این شهر به عرصه مدیریت شهری بود. در این بین سید امیر حسین علوی از آن دست جوانانی است که پس از اعتماد مردم با عملکرد خود اثبات نمود که نتیجه اعتماد به جوانان این مرز و بوم تحرک در پیشرفت است.

جوانی که پس از رای اعتماد از شهروندان برای ورود به شورای شهر دوره پنجم توانست با کسب رای اعتماد از همکاران خود در شورای شهر رشت به سمت ریاست شورای شهر انتخاب شود و به عنوان جوان ترین رییس شورای شهرها در کشور لقب گیرد.

در دوره ریاست این جوان مبتنی بر روحیه ای انقلابی و متاثر از آرمان های انقلاب، طرح ها و ایده های متنوع و کارآمدی مانند میز خدمت، نقشه مهندسی فرهنگی و.. برای تحقق بیانات بزرگان انقلاب و برای نزدیک ماندن به قشرهای مختلف جامعه و همچنین برنامه ریزی و ایجاد اتاق ایده در شورای شهر نشان از نگاه علمی و تخصص گرایی دارد.

جوان، سرشار از امید و نشاط است و مایل است کاری به او محوّل شود و آن را با شجاعت و خطرپذیری انجام دهد. رفع موانع پیشرفت در کشور جز با ریسک پذیری و ابتکار در امور محوله امکان پذیر نخواهد بود .