حال بقایی برای درگیری خوب است، اما برای زندان ماندن نه! + عکس

حال بقایی برای درگیری خوب است، اما برای زندان ماندن نه! + عکس

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از خبرنگار روزنامه شرق نوشت: بقایی که مهره کمرش شکسته با عصا راه می‌رود و نمی‌تواند در زندان بماند امروز (تأکید میکنم) ۲۰ پله شیشه ای را بدو بالا آمد و به ما فحاشی کرد تلویزیون اتاق مدیرمسئول را هم شکست.