حامی ستاد انتخاباتی آذری‌ها شهردار منتخب شورای شهر رشتی؟! قطعاً طرح چنین موضوعاتی هیچ نوع نگاه نژادپرستانه ای را در خود نداشته زیرا این تفکر برخاسته از شعارهاییست که پیش از انتخابات شوراها سر داده می شد و نتیجه آن حضور یازده عضو تقریباً رشتی در شورای شهر رشت است.

حامی ستاد انتخاباتی آذری‌ها شهردار منتخب شورای شهر رشتی؟!

به گزارش رشت۲۰ ؛شنیده ها حکایت از آن دارد که فردی اصالتاً شفتی که در ایام انتخابات شورای پنجم شهر رشت حمایت بسیار زیادی از ستاد ائتلاف آذری های مقیم رشت داشت به عنوان شهردار منتخب برخی از اعضای شورای شهر رشت برای تصدی بر مسند شهرداری رشت تعرفه شده است.

این فرد که در ایام انتخابات شوراها حتی سخنرانی هایی را نیز در حمایت از کاندیداهای این لیست انتخاباتی داشت، در شرایطی منتخب طیفی از اعضای شورا خواهد بود که از همان جمع ۵ نفره حداقل ۲ نفر از آنان با کمک لیست ائتلاف رشتی ها وارد شورای شهر رشت شده اند.

 

گفتنیست پس از قبول استعفای مسعود نصرتی قزوینی نژاد شهردار سابق و غیربومی شهر رشت، نام های بسیاری برای تصدی بر شهرداری رشت مطرح شده است که به زودی باید شاهد تصمیم گیری شورا نشینان در خصوص شهردار منتخب رشت باشیم.

 

در پایان قابل تامل آنکه قطعاً طرح چنین موضوعاتی هیچ نوع نگاه نژادپرستانه ای را در خود نداشته زیرا این تفکر برخاسته از شعارهاییست که پیش از انتخابات شوراها سر داده می شد و نتیجه آن حضور یازده عضو تقریباً رشتی در شورای شهر رشت است.