حذف نام «کوروش» از فهرست اسامی ثبت‌احوال نام کوروش از فهرست نام‌های مجاز سامانه ثبت احوال حذف شده است.

حذف نام «کوروش» از فهرست اسامی ثبت‌احوال

به گزارش رشت۲۰-پیشتر سخنگوی سازمان ثبت‌احوال کشور با تاکید براینکه لیستی تحت عنوان اسامی ممنوعه نداریم از انتخاب نام «محمد کوروش» و «محمد داریوش» برای پسران خبر داده بود.

او گفته بود: در صورتی فردی بخواهد، اسمی خارج از این لیست انتخاب کند، می‌تواند تقاضای خود را مطرح کرده و اسم مورد نظر در کمیته‌ای با عنوان «کمیته نام» بررسی می‌شود.

حذف نام کوروش از فهرست ثبت‌احوال