حراست از حقوق شهروندی با جلوگیری از تخلفات ساختمانی ناصر عطایی:

حراست از حقوق شهروندی با جلوگیری از تخلفات ساختمانی

شهردار منطقه یک بر لزوم بازنگری در شیوه اجرای آرای صادره از کمیسیون ماده صد شهرداری تاکید کرد و گفت: تخریب راهکار مناسب برای جلوگیری از این ساخت و ساز ها نیست اما می تواند یک عامل بازدارنده برای حراست از حقوق شهروندی و جلوگیری از تخلفات ساختمانی باشد.

به گزارش رشت۲۰ ؛مدیر منطقه ۱ شهرداری رشت در نشست تخصصی هم اندیشی کارگروه ماده ۱۰۰ این منطقه جهت بررسی علل وقوع تخلفات ساختمانی و اجرا آراء کمیسیون‌های ماده صد شهرداری، عملکرد این کارگروه منطقه را نیازمند اصلاح و مکلف به تبعیت از قانون و سیاست های شهرداری دانست.

وی بر لزوم بازنگری در شیوه اجرای آرای صادره از کمیسیون ماده صد شهرداری تاکید کرد و افزود: تخریب راهکار مناسب برای جلوگیری از این ساخت و ساز ها نیست اما می تواند یک عامل بازدارنده برای حراست از حقوق شهروندی و جلوگیری از تخلفات ساختمانی باشد.

عطایی ادامه داد: با موافقت کارگروه ماده ۱۰۰ شهرداری منطقه یک برای اجرای آرای  استنکافی ، در هنگام اجرای آرای تخریب باید نهایت دقت اعمال شود تا حقوق افراد رعایت شود و تشریفات قانونی آن طی شده باشد.

مدیر منظقه ۱ شهرداری رشت با عنوان اینکه با ماهیت تخریب موافق نیستیم اماجلوگیری از تضییع حقوق شهروندی، از وظایف شهرداری است متذکر شد:در ساخت و ساز های غیر مجاز و غیر فنی و اصولی مطمئنا در بلند مدت نسلی از مردم دچار آسیب  می شوند و تردید ندارم در مواقع بروز بلاهای طبیعی سبب خسارت غیر قابل جبران انسانی و مالی خواهد شد.

وی بیان داشت :یکی از رکن های مهم در اجرای صحیح و قانونی صنعت ساختمان خود مردم هستند که با آموزشها، بیان ضرورت ها و اعتماد سازی از مدیریت صحیح و قانون متوازن برای همه شهروندان می توان در آنها ایجاد اشتیاق برای ساخت شهری استاندارد و بدون تخلف کرد.

عطایی ادامه داد :پیمانکاران و کارآفرینان صنعت ساختمان  یکی دیگر از رکن های اصلی در ساخت و ساز هستند اما امروز  در برخی موارد شاهد آن هستیم که در بعضی از پروژه های ساخت و ساز باعث بروز مشکل برای خود و مالکان و همسایگان می شوند.

مدیر منطقه ۱ شهرداری رشت در این زمینه گفت: گسترش حاشیه نشینی، نهادینه نشدن حقوق شهروندی در ساخت و ساز، کاهش شاخص های اعتماد بین عموم مردم و مدیریت شهری از جمله آسیب های صنعت ساختمان است.

وی بیان کرد:شهرداری طبق ماده ۱۰۰ وظیفه دارد بر ساخت و ساز های محدوده شهر نظارت داشته باشد و نباید شهر بی حساب و کتاب رشد کند، آیندگان در مورد همه رفتار ما قضاوت خواهند کرد.

عطایی در پایان با اشاره به اینکه مقررات ملی ساختمان شامل رفاه، ایمنی، آسایش و صرفه اقتصادی و انرژی می باشد، گفت:دیگر وقت آن رسیده که ریشه‌ای به مسائل نگاه کنیم و با مُسکن نمی‌شود مشکلات را حل کرد.