حریرچی: ماسک مامان دوز بزنید!

حریرچی: ماسک مامان دوز بزنید!

به گزارش رشت ۲۰، معاون وزیر بهداشت با تاکید بر ضرورت استفاده از ماسک در بیرون از خانه به ارائه توضیحاتی درخصوص انواع ماسک پرداخت و خطر استفاده از ماسک N95 را در شرایط کرونایی گوشزد کرد.