حسین هدایتی با لباس زندان در دادگاه/عکس حسین هدایتی برای شروع رسیدگی به اتهامات اخلال در نظام اقتصادی، وارد دادگاه انقلاب تهران شد.

حسین هدایتی با لباس زندان در دادگاه/عکس

به گزارش رشت۲۰-محاکمه حسین هدایتی و ۱۰ متهم دیگر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از دقایقی دیگر به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در دادگاه ویژه اقتصادی آغاز می‌شود.

از بین ۱۱ متهم دادگاه امروز، فقط حسین هدایتی و یک متهم دیگر بازداشت هستند و سایر متهمان با قرار وثیقه آزاد هستند.