حضور اسماعیل حاجی پور رییس و محمد حسن عاقل منش عضو شورای اسلامی شهر رشت در مراسم یادواره روحانی شهید میرزا کوچک جنگلی

حضور اسماعیل حاجی پور رییس و محمد حسن عاقل منش عضو شورای اسلامی شهر رشت در مراسم یادواره روحانی شهید میرزا کوچک جنگلی

به گزارش رشت۲۰ ;به روایت تصویر :

حضور اسماعیل حاجی پور رییس و محمد حسن عاقل منش عضو شورای اسلامی شهر رشت در مراسم یادواره روحانی شهید میرزا کوچک جنگلی و ۱۵۲ شهید طلبه و روحانی در مصلی امام خمینی(ره) رشت
ب