حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت، نمایندگان مجلس، شهردار رشت و مدیران شهری در مراسم سالروز آغاز تئاتر خیابانی

حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت، نمایندگان مجلس، شهردار رشت و مدیران شهری در مراسم سالروز آغاز تئاتر خیابانی

به گزارش رشت۲۰-به روایت تصویر ؛

حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت، نمایندگان مجلس، شهردار رشت و مدیران شهری در مراسم سالروز آغاز تئاتر خیابانی دائم برای اولین بار در سطح کشور و آیین تکریم از هنرمندانی که در فصل دوم ایفای نقش نمودند