حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت به همراه شهردار برای گلباران گلزار شهدای گمنام به مناسبت گرامیداشت ۷ مهر روز آتش نشانی و ایمنی

به گزارش رشت۲۰ ;به روایت تصویر ؛

حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت به همراه شهردار برای گلباران گلزار شهدای گمنام به مناسبت گرامیداشت ۷ مهر روز آتش نشانی و ایمنی