حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت در افتتاحیه دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در گیلان

حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت در افتتاحیه دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در گیلان

به گزارش رشت۲۰-به روایت تصویر ؛

حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت در افتتاحیه دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در گیلان
gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت در افتتاحیه دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در گیلانgif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت در افتتاحیه دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در گیلانgif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت در افتتاحیه دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در گیلانgif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت در افتتاحیه دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در گیلانgif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت در افتتاحیه دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در گیلانgif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت در افتتاحیه دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در گیلانgif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت در افتتاحیه دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در گیلانgif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت در افتتاحیه دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در گیلانgif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت در افتتاحیه دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در گیلانgif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت در افتتاحیه دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در گیلانgif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت در افتتاحیه دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در گیلانgif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت در افتتاحیه دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در گیلانgif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت در افتتاحیه دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در گیلانgif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت در افتتاحیه دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در گیلانgif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت در افتتاحیه دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در گیلان