حضور تعجب برانگیز نام یک خبرگزاری در لیست غیررسمی پرداختی های شهرداری رشت!

حضور تعجب برانگیز نام یک خبرگزاری در لیست غیررسمی پرداختی های شهرداری رشت!

اختصاصی / به گزارش خبرفوری رشت، در شرایطی که همچنان بحث انتشار لیست غیررسمی پرداختی به برخی رسانه ها سوژه داغ خبری است، حضور یک خبرگزاری در جمع این رسانه ها بسیار عجیب به نظر می رسد.

اگرچه گفته می شود بخش عمده لیست پرداختی به برخی رسانه ها مربوط به دوران شهردار سابق رشت بوده است، اما حضور نام یک خبرگزاری در این جمع غیر معمول است. زیرا عموما تامین هزینه خبرگزاری ها به صورت مستقیم از مرکز بوده و به جز موارد خاص عموما چنین مواردی مرسوم نیست.

شایان ذکر است لیست منتشر شده در رسانه ها غیررسمی بوده و برخلاف آنچه که عنوان شده به اکثر رسانه ها به صورت کامل و یا حتی نصفه نیز پرداخت نشده است.