حضور رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر رشت در همایش پیاده روی مشترک سالمندان و کودکان به مناسبت هفته بهزیستی

حضور رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر رشت در همایش پیاده روی مشترک سالمندان و کودکان به مناسبت هفته بهزیستی

به گزارش رشت۲۰-به روایت تصویر ؛

حضور رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر رشت در همایش پیاده روی مشترک سالمندان و کودکان به مناسبت هفته بهزیستی