حضور شهردار رشت: اجرای پروژه نهضت آسفالت در مسیر بلوار شهید قلی پور به سمت میدان جهاد

حضور شهردار رشت: اجرای پروژه نهضت آسفالت در مسیر بلوار شهید قلی پور به سمت میدان جهاد

به گزارش رشت۲۰ ;در راستای اجرای پروژه نهضت آسفالت در سطح شهر رشت، شامگاه ۲۶ آذر ماه دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت با حضور در محل اجرای این پروژه، از عملیات ترمیم و روکش آسفالت بلوار شهید قلی پور به سمت میدان جهاد بازدید کرد.