حضور شهردار رشت در مراسم هفتمین روز درگذشت والده سردار محمد علی حق بین فرمانده محترم لشکر عملیاتی ۱۶ قدس گیلان

حضور شهردار رشت در مراسم هفتمین روز درگذشت والده سردار محمد علی حق بین فرمانده محترم لشکر عملیاتی ۱۶ قدس گیلان

به گزارش رشت۲۰ ;دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت به همراه علیرضا قانع مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت و علی مقصودی معاون خدمات شهری شهرداری در مراسم هفتمین روز درگذشت والده سردار محمد علی حق بین فرمانده محترم لشکر عملیاتی ۱۶ قدس گیلانحضور یافتند.