حضور فاطمه شیرزاد عضو شورای اسلامی شهر رشت در طرح ورزش بانوان

حضور فاطمه شیرزاد عضو شورای اسلامی شهر رشت در طرح ورزش بانوان

به گزارش رشت۲۰-به روایت تصویر ؛

حضور فاطمه شیرزاد عضو شورای اسلامی شهر رشت در طرح ورزش بانوان که با هدف جلوگیری از کم تحرکی و ایجاد نشاط در بین بانوان برگزار شد