حضور فرماندار شهرستان املش در مناطق رانشی لیلیم بخش مرکزی شهرستان املش

حضور فرماندار شهرستان املش در مناطق رانشی لیلیم بخش مرکزی شهرستان املش

به گزارش رشت۲۰-یونس محمودی، فرماندار شهرستان املش ظهر امروز، متعاقب بارش شدید باران و ایجاد رانش زمین با حضور در منطقه لیلیم شهرستان املش از این منطقه بازدید کرد
نماینده عالی دولت در شهرستان املش پیش از این دستور تخلیه ۲۰ خانوار شهرستان املش را صادر کرده بود.