حضور کشتی گیران گیلانی در اردوی آمادگی تیم ملی کشتی امید

حضور کشتی گیران گیلانی در اردوی آمادگی تیم ملی کشتی امید

به گزارش رشت۲۰، محمد نامجو مطلق و مجتبی اصغری کشتی گیران گیلانی در اردوی آمادگی تیم ملی کشتی امید حاضر شدند.