حمام پیربازار رشت، پل و اداره شیلات بندرانزلی ثبت ملی شدند

حمام پیربازار رشت، پل و اداره شیلات بندرانزلی ثبت ملی شدند

به گزارش رشت۲۰ به نقل از ایلنا؛ در متن نامه علی‌اصغر مونسان به ارسلان زارع آمده است:

در اجرای ماده یک از قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۸۲ و مواد ۱۱ و ۱۲ از قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی حفظ میراث‌فرهنگی ناملموس مصوب سال ۱۳۸۴ و مواد ۲ و ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ هیئت‌وزیران و با رعایت مقررات آیین‌نامه اجرایی مذکور، میراث‌فرهنگی ناملموس با عنوان «حمام پیربازار» به شماره ۳۳۰۲۹ «پل بندرانزلی (میراث فرهنگی)» به شماره ۳۲۹۶۳، «اداره شیلات بندرانزلی (میراث فرهنگی)» به شماره ۳۲۹۶۸ در فهرست ملی میراث‌فرهنگی ناملموس به ثبت رسیده است. هرگونه اقدام که موجب حفظ و احیای این میراث شود، مورد تأکید است.

پیر بازار - حمام پیربازار رشت، پل و اداره شیلات بندرانزلی ثبت ملی شدند