حمایت از سرمایه گذاران، رکن اصلی توسعه شهری رییس شورا:

حمایت از سرمایه گذاران، رکن اصلی توسعه شهری

به گزارش رشت۲۰ – سید امیر حسین علوی در بازدیدهای هفتگی خود به همراه رییس سازمان سرمایه گذاری به شهرداری منطقه چهار رفت.

رییس شورا با اشاره به لزوم تسریع در روند امور در شهرداری، اظهار داشت: بسیاری از امور که در شهرداری روند کندی دارد، ناشی از مشکلات درون سازمانی است. همه ما از خانواده بزرگ شهرداری هستیم و همبستگی و همکاری در بین مدیران شهرداری میتواند در تسریع روند کار موثر باشد.
علوی همچنین خواستار تحرک شجاعانه از سوی مدیران شهرداری شد و شجاعت در اجرای پروژه ها را موجب اجرای پروژه های بزرگ دانست.
رییس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به توانایی ها و استعداد های بالقوه شهر رشت بیان نمود: شهر رشت دارای ظرفیتهایی است که برای سرمایه گذاران دارای جذابیت است.
وی همچنین حمایت از سرمایه گذاران را رکن اصلی توسعه در شهر دانست و خواستار در اولویت قراردادن حمایت از پروژه های سرمایه گذاری در برنامه های شهرداری شد.
سید امیرحسین علوی راهکار بسیاری از مشکلات شهرداری را در تعاملات بین دستگاهی دانست و افزود: در بین مدیران شهرداری دغدغه های مشترکی وجود دارد و برخی از پروژه ها در مناطق و سازمان سرمایه گذاری مشترک میباشد که این اشتراک نباید باعث سردرگمی سرمایه گذار شود و بروکراسی را به گونه ای باید تعریف نمود که سرمایه گذار امور خود را از طریق یک مدیر پیگیری نماید تا دچار پیچیدگی در اجرای روند نشود.
مدیر منطقه ۴ شهرداری رشت با اشاره به پروژه های شهرداری در محدوده منطقه چهار بیان داشت: محدوده منطقه ۴ شهرداری رشت دارای ظرفیتهای خوبی از جمله تالاب عینک، باغ سالار مشکات و ملک چهارده هکتاری موجود در این منطقه می باشد که برای سرمایه گذارای جذابیت خوبی دارد.
آرش امیرلو موانع حقوقی و زمان طولانی در شهردار نداشتن شهر رشت را از عوامل کند بودن پروژه ها دانست و بیان نمود: بسیاری از مشکلات در کند شدن روند توسعه شهری زمان طولانی در انتخاب شهردار می باشد و سرمایه گذاران برای مذاکره در این شرایط که شهرداری مدیرارشد و منتخب شورا را ندارد برای مذاکره ورود نخواهند کرد.
وی اتصال ملک چهارده هکتاری به تالاب عینک را از پروژه های شاخص منطقه دانست و افزود: در پی اجرای این پروژه و رفع موانع حقوقی تالاب عینک طرح هایی برای تالاب در نظر گرفته شده که حتی در جهت اشتغال زایی برای شهروندان نیز موثر می باشد.
در پایان رییس شورای شهر رشت به اتفاق مدیر منطقه ۴ و رییس سازمان سرمایه گذاری از ساختمان اداری و پروژه های سرمایه گذاری محدوده منطقه چهار بازدید نمودند.