حمایت علیرضا داوودنژاد از آیدین آغداشلو به بهانه اتهامات اخیر

حمایت علیرضا داوودنژاد از آیدین آغداشلو به بهانه اتهامات اخیر

به گزارش رشت۲۰، آیدین آغداشلو نقاش و گرافیست مشهوری که این روزها در شبکه های اجتماعی با اتهامات به اثبات نرسیده آزار و اذیت جنسی روبرو است، با انتشار بیانیه ای کلیه اتهامات وارد شده به خودش را تکذیب کرد و حق و حقوق پیگیری قضایی چنین هتک حرمتی را نیز برای خود محفوظ دانست.

حالا علیرضا داوودنژاد کارگردان با سابقه سینما که در کارنامه اش آثاری چون “مصائب شیرین” و “بچه های بد” دیده می شود در یادداشتی که در صفحه شخصی خود منتشر کرده است به دفاع از آیدین آغداشلو پرداخته و نوشت:

در طول عرض تاریخ بشری چهارده تن عاری از ضعف نفس و نقص عقل پا به عرصه حیات گذاشته اند. سیزده تن از آنان به دیار باقی شتافته اند و آن یک تن مانده نیز هنوز چهره در میان آدمیان نگشوده است. باقی ما همه تخته بندان تن و ساکنان سراچه ترکیب بی استثنا درگیر با ضعف و مبتلای به نقص هستیم و فلسفه وجودی ما چیزی جز گرویدن از ضعف به قوت و عزیمت از نقص به کمال نیست.

ازضعف و نقص حربه ساختن و به هویت دیگران تاختن نه نشانه کمال و قوت که بیانگر بیماری و آسیب است. هرگز ارزش آثار هیچ هنرمندی با افسانه های نام و ننگ سنجیده نشده و جایگاه قریحه، تخصص و خلاقیت او با اینگونه شایعات از دست نرفته است. ترهاتی که برای مولوی و حافظ و سعدی و حتی عبید بافته شد آیا چیزی از ارزش آنان در نزد مردم روزگار کاسته است؟

از نام چه گویی که مرا نام ز ننگ است

از ننگ چه پرسی که مرا ننگ ز نام است.